Mokumflex

Van 3 februari tot 10 december 2018 loopt er een experiment waarbij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord gecombineerd wordt, Mokumflex.

Experiment
Gedurende de looptijd van het experiment verandert het OV in Landelijk Noord. De buslijnen 30 en 31 komen helemaal te vervallen, in plaats daarvan kunnen OV reizigers reizen met ‘vervoer op bestelling’.
Mokumflex rijdt 7 dagen per week, van 6.00 tot 24.00 uur, en is gedurende het experiment gratis!
De huidige haltes van bus 30 en 31 blijven als op- en uitstapplaats gehandhaafd.
Om gebruik te kunnen maken van Mokumflex moet men zich, eenmalig, registreren.
AOV reizigers kunnen nog steeds van deur tot deur reizen zoals zij gewend zijn, zij krijgen tijdens hun rit mogelijk gezelschap van OV reizigers. Folder: Mokumflex, uw openbaar vervoer in Landelijk Noord
Het bestellen van een OV rit kan:

  • via de App Mokumflex
  • telefonisch via 020-2111336
  • via de website www.mokumflex.nl

Op woensdag 17 januari is er een informatiebijeenkomst over Mokumflex in de Dorpskerk Durgerdam gehouden en de vragen van de aanwezigen genoteerd.
Vraag-/antwoordlijst naar aanleiding van de informatieavond.
Er is door RMC een bewonersbrief huis-aan-huis bezorgd.

LET OP!
Op dit moment worden er bij het downloaden van de app Mokumflex op een Smartphone met het besturingssysteem Android soms problemen ondervonden. Momenteel is het zo dat de app van Mokumflex op een Android telefoon alleen goed werkt als ook de browser Google Chrome is geïnstalleerd.We verzoeken u daarom om Google Chrome te instaleren op uw telefoon en vervolgens pas de Mokumflex app

Vervoer schoolkinderen
Voor de kinderen van OBS De Weidevogel zijn er aparte afspraken gemaakt over het vervoer naar en van school.
Deze informatie stond ook in de school-Nieuwsbrief van 26 januari j.l.
Info: Openbaar vervoer leerlingen De Weidevogel in 2018

Denktank (A)OV
De Centrale Dorpenraad heeft een ‘Denktank’ waarin diverse OV gebruikers zitten. Voorafgaand aan het experiment hebben zij al input gegeven. Ook tijdens het experiment zullen zij betrokken blijven en hebben zij invloed op eventuele wijzigingen binnen het experiment. Er wordt o.a. geëvalueerd hoe het gaat en verbeterpunten aandragen aan de projectgroep.
Heeft u op- of aanmerkingen over het experiment dan kunt u dit uiteraard doorgeven aan de Mokumflex,
email klantenservice@mokumflex.nl of telefonisch 020-2111336.
Het is ook mogelijk om uw bevindingen te delen met de Denktank via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl, de contactpersoon is Marianne Vrolijk.