Werkgroep Internet

Natuurlijk wil iedereen snel en stabiel internet, maar helaas is dat in Landelijk Noord niet het geval. Dit komt door de verouderde verdeelkasten en wijkcentrales en omdat internet via koperen leidingen en coaxkabels de huizen binnenkomt. Door de grote van het gebied en het, in verhouding, beperkt aantal inwoners is het voor kabelbedrijven niet interessant om op korte termijn een glasvezelnetwerk aan te leggen.

In juni 2017 is er een Werkgroep Internet gestart om de mogelijkheid voor de aanleg van glasvezel in ons gebied te onderzoeken. De werkgroep heeft zich als doel gesteld: Snel internet voor al de bewoners van Landelijk Noord!
We zijn begonnen met een oproep aan de bewoners van Landelijk Noord om bij het kabelbedrijf Reggefiber een zogenaamde postcode-check uit te voeren waardoor je kunt aangeven dat je interesse hebt in glasvezel. Naar aanleiding hiervan hebben we een gesprek gehad met een relatiemanager van KPN.

De werkgroep heeft in het najaar van 2017 een brief naar de wethouder verzonden om medewerking te krijgen voor ons project. Er zijn ook brieven verzonden naar de grootste politieke partijen van Amsterdam, hierin is gevraagd om de aanleg van glasvezel op te nemen in hun partijprogramma n.a.v. de gemeenteverkiezingen in maart 2018.
De diverse Dorpsraden zijn geïnformeerd en er is een eerste projectplan opgesteld.

Er is contact met diverse instanties zoals de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland, de Stichting Glasvezel Gemeente en de Stichting Digitale Bereikbaarheid. Er is een businessplan opgesteld en een aanvraag  voor een garatiestelingsregeling bij de provincie ingediend.
Deze procedure loopt nog steeds maar zou alleen uitkomst bieden voor de adressen in het buitengebied.

Voor de zomer van 2018 dienden zich commerciële partijen aan die aangaven belangstelling te hebben voor het aanleggen van glasvezel in Landelijk Noord. De werkgroep is met deze partijen in gesprek gegaan en heeft van hen verschillende offertes gekregen welke zijn besproken. Na uitvoerig beraad heeft de werkgroep gekozen voor samenwerking met de firma GlasDraad omdat zij het beste bij onze doelstelling passen en het meest kansrijke plan konden voorleggen.

In het najaar van 2018 zijn we gestart om het project voor te bereidingen. Vanaf maandag 21 januari tot 18 maart 2019 liep de vraagbundeling en maarliefst 62% van de aansluitingen heeft zich aanmeldt voor een glasvezelaansluiting. Dit betekent dat GlasDraad een glasvezelnetwerk in Landelijk Noord gaat aanleggen!