Tijdens de Nieuwjaarsborrel van Ransdorp heeft Fred Komin afscheid genomen als voorzitter van de Stichting Dorpshuis Ransdorp. Hij heeft daar aan de aanwezigen een mooi gedicht voorgedragen over het vrijwilligerswerk dat hij de afgelopen 45 jaar voor het dorp en De Beke gedaan heeft.
Hier kunt u het gedicht teruglezen: