Overleg Gebiedsteam

De Centrale Dorpenraad overlegd 4x per jaar met het gebiedsteam Noord-Oost, gebiedsmakelaar en gebiedsbeheerder.
Er wordt bijvoorbeeld gesproken over werkzaamheden in het gebied en activiteiten in Landelijk Noord.
Zo houden we elkaar op de hoogte.

Datum

09 dec 2021

Tijd

10:00