Vanaf donderdag 28 oktober is de brug Los Postje (nummer 374) in het Achtergouwtje afgesloten voor al het verkeer.

De brug is afgesloten omdat er naast de brug is een verzakking ontstaan. Op dit moment is de gemeente bezig met de voorbereidingsfase d.w.z. de benodigde onderzoeken en vergunningen die nodig zijn voor het uitvoeren van het werk. De aannemer die het werk gaat uitvoeren is Mobilis. De brug blijft in ieder geval afgesloten tot de herstelwerkzaamheden zijn afgerond.

Zodra er meer bekend is over de planning en de uit te voeren werkzaamheden volgt er meer informatie.

Bewonersbrief BRU374