In Amsterdam-Noord is in 2022 weer een Buurtbudget beschikbaar!

Op 27 januari wordt er een online startbijeenkomst georganiseerd waar uitleg wordt gegeven over de spelregels en de planning van het proces. Ook worden de thema’s voor de plannen bepaald. Bekijk hier de Uitnodiging Startbijeenkomst Noord-Oost.
Aanmelden kan op Buurtbudget Noord 2022

Met buurtbudgetten beslis je zelf hoe jij jouw buurt mooier, leuker en leefbaarder wilt maken. Iedere bewoner vanaf twaalf jaar kan meedoen: door een plan te maken en dat in te sturen, of door te stemmen op ingestuurde plannen.

Noord bestaat uit drie gebieden: Noord-Oost, Oud-Noord en Noord-West, waarvoor het Stadsdeel Noord een bedrag van € 839.311,- beschikbaar stelt.
Elk gebied krijgt een eigen budget, het budget voor Noord-Oost bedraagt € 257.668,-.
Landelijk Noord hoort bij het gebied Noord-Oost.

Het gebied Noord-Oost gaat als eerste van start met het Buurtbudget, dit gebeurt in de periode januari t/m mei 2022.
Informatie Buurtbudget Noord 2022

Informatie Buurtbudget Noord-Oost

Nieuwsbericht Buurtbudget voor heel Noord

Het Team Buurtbudget Noord is een groep medewerkers van het stadsdeel. Zij begeleiden het buurtbudgetproces en hebben contact met bewoners en andere betrokken partijen.
Heb je een vraag? Neem gerust contact met hen op:

De Centrale Dorpenraad heeft zelf geen organiserende taak binnen het Buurtbudget maar wil wel graag de bewoners van Landelijk Noord ondersteunen bij het maken van hun plannen. Ook zullen we de bewoners zo goed mogelijk informeren over de buurtbudgetproces en is er nauw contact met het Team Buurtbudget.
Bij vragen kun je altijd contact opnemen met kantoor: tel. 020-4904437 of mail naar info@centraledorpenraad.nl