Concert Koor Schellingwoude: Let The Sunshine

Op 2 april a.s. geeft het Koor Schellingwoude, o.l.v. Ricus Smid, een concert in het kerkje van Schellingwoude.

De titel van het concert is “Let The Sunshine”, een programma met Amerikaanse liedjes.
Het koor werkt deze keer samen met pianist Sjoerd Brouwer en zanger Bill Monsour.

Het concert begint om 16.00 uur en vindt plaats in de kerk van Schellingwoude
Wijkergouw 6, 1023 NX Schellingwoude

Kaarten zijn te reserveren door overmaking van € 10,50 op
rek.nr. NL94 INGB 0009 4809 51 t.n.v. Koor Schellingwoude
o.v.v. Concert 2 april 2023, <plus aantal personen>
Kinderen onder de 12 jaar € 5,00

Aan de zaal kosten de kaarten € 12,00
Informatie is te verkrijgen op de tel. nummers:
06-48040646, 06-52323117 of 06-23206796

Van harte welkom!