Het dorp in Nederland, vroeger en nu

Op donderdagavond 17 november geeft Wim Daniëls een voordracht over:

HET DORP IN NEDERLAND
vroeger en nu

Wat is een echt Hollands dorp?
En hoe belangrijk is het dorpsleven voor een dorp?
Hoe betrek je iedereen, oude en nieuwe bewoners?
Is er een noodzaak en is er een rol voor dorpen in
het Nederlandse landschap?
Genoeg stof om met elkaar en Wim over te praten!

locatie: kerk van Ransdorp, Dorpsweg 55
inloop: 19:30 uur
aanvang: 20:00 uur
nagesprek: 21:15 uur
Aansluitend is er gelegenheid na te praten met een drankje.

Entree: € 7,50 p.p. incl. 2 consumpties
Reserveer nu via info@centraledorpenraad.nl
of bel: 020 4904437
aanmelden kan tot 16 november, betaling bij de entree.

Wim Daniëls (1954) is een Nederlandse schrijver, taalkundige, cabaretier, tv-presentator en spreker. En bovenal een echte dorpsjongen.
In de serie Het Dorp, waarin hij samen met Huub Stapel op zoek gaat naar het echte dorpsleven in de huidige tijd, wordt duidelijk hoe nabuurschap, verenigingsleven en gemeentelijke fusies belangrijke onderwerpen zijn voor de instandhouding van het dorpsleven.