Nieuwbouw OBS De Weidevogel

Omwonenden van de school hebben in april 2024 een brief ontvangen.
Brief: Innoord.nl – Op weg naar 2026

In de brief wordt o.a. verwezen naar de volgende webpagina’s