Onderhoud Zwarte Gouw

De Zwarte Gouw tussen de Liergouw en Zunderdorpergouw wordt in onderhoud genomen.

Het fietspad wordt verhoogd aangelegd en waar mogelijk tot 3,5 m verbreed. Hiervoor dienen alle kabels en leidingen naast het fietspad te worden verlegd. Naast het fietspad wordt een halfverhard wandelpad aangelegd. Naar verwachting worden deze werkzaamheden van oktober 2021 tot en met eind september 2022 uitgevoerd.
Voor de werkzaamheden moeten ook een aantal bomen gekapt worden om het verbreedde fietspad vloeiend terug te kunnen brengen.
Het kapbesluit staat in de Bekendmakingen van de gemeente.

Het werk is opgeknipt in werkvakken:
Fietspad Zwarte Gouw tussen Liergouw en Weerslootpad
planning: oktober 2021 – 16 april 2022 (opgeleverd)

Fietspad Zwarte Gouw tussen Weerslootpad en Volendammerweg
planning: 18 april – 17 september 2022

Fietspad Zwarte Gouw tussen Volendammerweg en Zunderdorpergouw
planning: 15 november 2021 – 30 september 2022

Update mei 2022

Asbest aangetroffen op de Zwarte Gouw
Op het fietspad Zwarte Gouw is recent asbest aangetroffen. Na diverse onderzoeken wordt er nu aan saneringsplan geschreven om dit vervolgens aan te melden bij de Omgevingsdienst. Naar verwachting zal de sanering eind juni kunnen starten. We hadden gehoopt de kruising met de Volendammerweg tijdelijk open te kunnen stellen, maar dit bleek helaas niet mogelijk. Uiteraard doen we er alles aan om eventuele uitloop van het project te beperken.

Brief Uitloop werkzaamheden, augustus 2021

Brief Zwarte Gouw, november 2021

Brief Zwarte Gouw, maart 2022

Op 22 september 2021 is er een digitale bewonersavond gehouden over de werkzaamheden aan de Zwarte Gouw gehouden. Deze kunt u hier terugkijken.
Zwarte Gouw, omleiding fietsers

De werkzaamheden worden in opdracht van de gemeente Amsterdam uitgevoerd door Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden van Van Gelder kunt u telefonisch of via WhatsApp contact opnemen met omgevingsmanager Frans Veldt, 06-2851 8519 of fveldt@vangelder.com. Vermeld in uw bericht uw naam, vraag en uw contactgegevens. Van Gelder heeft een Werk in uitvoering-App waar de werkzaamheden in Landelijk Noord gevolgd kunnen worden. Informatie van de aannemer staat ook op de Project pagina van Van Gelder.