Restauratie Ransdorpertoren

In april 2024 start het groot onderhoud van de kerktoren in Ransdorp.

Pronk Restauratie bv uit Warmenhuizen zal in opdracht van de gemeente Amsterdam de werkzaamheden uitvoeren. De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:
• Het uithakken van de voegen
• Het herstellen van de voegen
• Herstellen van het glas in lood raam
• Vervangen van bakstenen
• Vervangen van natuursteen
• Schilderwerk

De werkzaamheden vinden plaats op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur en zullen naar verwachting eind november 2024 klaar.

Bewonersbrief Ransdorp

N.B. Vanwege de onderhoudswerkzaamheden is de toren dit jaar niet geopend voor publiek.
www.ransdorpertoren.nl