Start inspraak concept maatregelen Landelijk Noord

Het concept voorstel van de gemeente voor de uitgangspunten en maatregelen op het gebied van verkeer, recreatie, landschap en ecologie in Landelijk Noord is klaar. U kunt vanaf maandag 1 juli het voorstel bekijken en uw mening geven.
Folder: Inspraak maatregelen Landelijk Noord

Het concept voorstel bekijken

Het concept voorstel van de gemeente staat in de concept Nota van Uitgangspunten.
U kunt de concept Nota van Uitgangspunten vanaf maandag 1 juli bekijken op:

 1. De website denkmee.amsterdam.nl/inspraaklandelijknoord
 2. Stadsloket Noord, Buikslotermeerplein 2000.
  De Nota van Uitgangspunten ligt bij de Afsprakenbalie. Het Stadsloket is open op:
  maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.
  donderdag van 9.00 tot 20.00 uur.
 3. Café De Zwaan, Dorpsweg 70 in Ransdorp.
  Open: elke dag vanaf 10.00 uur.

Uw mening geven

U kunt uw mening geven over het concept voorstel van de gemeente. Dit doet u door een officiële inspraakreactie te geven.
Dat kan op 3 manieren.

 1. Reageer op de online kaart op de website denkmee.amsterdam.nl/inspraaklandelijknoord
 2. Stuur een mail naar verkeerlandelijknoord@amsterdam.nl
 3. Stuur een brief naar:

Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau
Ten name van Lycke Hoogeveen
Postbus 12693, 1100 AR Amsterdam

N.B. Zorg dat uw inspraakreactie uiterlijk zondag 11 augustus bij de gemeente binnen is.

Waar het voorstel over gaat

In Landelijk Noord werkt de gemeente aan het onderhouden van bijna alle wegen en fietspaden en aan het onderhouden of vernieuwen van 9 bruggen. Maar hiermee worden niet alle problemen opgelost die bewoners en ondernemers in Landelijk Noord aan de gemeente vertelden. De gemeente doet daarom ook een voorstel voor extra maatregelen in Landelijk Noord.

Meer informatie en vragen

Kijk voor meer informatie op www.amsterdam.nl/landelijknoord. Neem voor vragen contact op met omgevingsmanager Lycke Hoogeveen via lycke.hoogeveen@amsterdam.nl.