Bewoners worden door de samenwerkende overheden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit participatieproces Durgerdam i.v.m. de dijkversterking van het dijkvak Durgerdam (vanaf het Oosteind t/m kaap het Blauwe Hoofd). De eerste bijeenkomst wordt gehouden op woensdag 11 oktober om 19.00 uur in de dorpskerk te Durgerdam (Durgerdammerdijk 65)
Uitnodiging patricipatie Durgerdam 11 oktober 2017