Nog deze week worden er voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal trillingsmeters in het dorp geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden zullen de trillingen van de werkzaamheden zorgvuldig worden gemonitord. Om goed inzicht te krijgen in de trillingen afkomstig van het regulier verkeer zullen ook voorafgaand aan de werkzaamheden een aantal trillingsmeters worden geplaatst. Dit wordt nog deze week, na akkoord van de betreffende bewoners, door bureau Monsjou & Partners gedaan.

Voor vragen- en opmerkingen kunnen jullie terecht bij Carola van Bennekom,
omgevingsmanager van de gemeente Amsterdam via c.van.bennekom@amsterdam.nl

dd: 02-09-2021