Verkeersveiligheid

De gemeente Amsterdam heeft in 2021 Stadsgesprekken en een enquête gehouden over verkeersveiligheid in uw buurt.

Verkeersveiligheid in de komende jaren

In 2022 maakt de gemeente een nieuw plan om de verkeersveiligheid te verbeteren. Daarom wil de gemeente graag van Amsterdammers en bezoekers weten hoe zij het verkeer in de stad beleven.
Van november t/m 6 december 2021 kon iedereen daarom een online enquête invullen. Ook zijn er gesprekken over verkeersveiligheid geweest in verschillende stadsdelen en met specifieke doelgroepen. Tijdens al deze gesprekken en via de online enquête zijn er verschillende relevante verkeersveiligheidsthema’s aan bod gekomen. Deze worden meegenomen in het Rode Dradenrapport dat begin februari 2022 zal worden gepubliceerd. Vanaf midden februari kunt u op www.amsterdam.nl/verkeersveiligheid het rapport vinden incl. de cartoons die op de gespreksavonden zijn gemaakt.

Op 14 februari 2022 zal er een slotbijeenkomst plaatsvinden in Pakhuis de Zwijger, waar Wethouder Egbert de Vries aanwezig zal zijn.
Aanmelden kan via https://dezwijger.nl/programma/talk-of-the-town-135.
Tijdens deze bijeenkomst zal er met u worden gedeeld wat er zoal naar voren is gekomen en wat de gemeente daarmee wil gaan doen. Ook de uitkomsten van de online enquête komen in deze bijeenkomst aan bod

Meedenken en praten over verkeersveiligheid

Het wordt steeds drukker in Amsterdam en daardoor is het als verkeersdeelnemer steeds lastiger om onbezorgd door de stad te bewegen. Dat willen we niet. Alle verkeersdeelnemers, ook de kwetsbare groepen, moeten zich prettig en veilig door de stad kunnen bewegen. Daarom creëren we steeds meer ruimte voor voetgangers en fietsers, met groen en ruime voetpaden. De auto krijgt wat minder ruimte, maar de auto kan via shared spaces en auto te gast-straten nog steeds vrijwel overal komen. We maken daarmee de openbare ruimte niet alleen leefbaarder, maar ook veiliger. Zie ook het interview met wethouder de Vries in het Parool hierover. https://www.parool.nl/a-b50686859

Nieuwsbericht: Praat mee over verkeersveiligheid in Noord