Vervolg onderzoek extra maatregelen Landelijk Noord

Update planning extra maatregelen Landelijk Noord

Voor Landelijk Noord maakt de gemeente Amsterdam voorstellen voor extra maatregelen op het gebied van verkeer, recreatie, landschap en ecologie. De planning was dat u deze voorstellen in het voorjaar van 2024 kon bekijken en erop kon reageren. Doordat de afstemming binnen de gemeente iets langer heeft geduurd dan gepland, verwacht de gemeente nu dat u de voorstellen midden 2024 kunt bekijken.

Uitgangspuntennotitie

De voorstellen voor extra maatregelen op het gebied van verkeer, recreatie, landschap en ecologie staan in de nota van uitgangspunten. Hierin staan ook:

  • Een samenvatting van de wensen en ideeën die de gemeente op de inloopbijeenkomsten en via de website ontving.
  • Het beleid en wetten waar de gemeente zich aan moet houden.
  • Het advies van experts.

Verder zijn de uitkomsten van onderzoeken die zijn uitgevoerd en gesprekken met belangengroepen, organisaties en bonden zoveel mogelijk in deze nota verwerkt.

Inspraak

De nota van uitgangspunten kunt u tijdens de inspraakperiode doornemen. U kunt er dan ook een reactie op geven. Als de inspraakperiode bijna start, krijg u hierover bericht van de gemeente. Er komt dan ook weer een bericht in ‘t Zwaantje.

Onderhoud wegen en bruggen

Tegelijk werken we in Landelijk Noord aan het onderhouden van wegen en fietspaden. Ook gaan we 9 bruggen in Landelijk Noord onderhouden of vernieuwen. Dit onderhoud is nodig om ervoor te zorgen dat de wegen, fietspaden en bruggen veilig blijven. Omdat we met dit onderhoud niet alle problemen oplossen die bewoners en ondernemers in Landelijk Noord aan ons vertelden, doen we ook voorstellen voor extra maatregelen.

Meer informatie en planning

Kijk voor meer informatie en de planning van de verschillende projecten in Landelijk Noord op amsterdam.nl/landelijknoord.

Eerdere berichtgeving

In september kon u uw wensen en ideeën voor extra maatregelen in Landelijk Noord doorgeven. Dat kon tijdens 4 inloopbijeenkomsten en via een online kaart. Het ging over de thema’s Verkeer, Recreatie en Landschap en ecologie. De gemeente maakt nu de Uitgangspuntennotitie. Als die klaar is, krijgt u een folder.

Inloopbijeenkomsten
Per dorp was er een inloopbijeenkomst. In totaal kwamen zo’n 160 mensen naar een bijeenkomst. Alle bezoekers konden met medewerkers van de gemeente in gesprek en hun wensen en ideeën doorgeven door geeltjes te plakken of een reactieformulier in te vullen. Er zijn in totaal zo’n 180 wensen en ideeën ingediend.

Online kaart
Op de website www.amsterdam.nl/landelijknoord kon iedereen op een kaart ook een wens of idee doorgeven. 49 mensen hebben een wens of idee op de online kaart geplaatst.

Onderhoud wegen en bruggen
Op de inloopbijeenkomsten waren ook medewerkers van de projecten Onderhoud wegen en Onderhoud Bruggen aanwezig. Zij zetten nu alle vragen en wensen over het onderhoud op een rij en geven hier in 1x antwoord op. Deze antwoorden worden gedeeld via amsterdam.nl/landelijknoord en via de Centrale Dorpenraad.

Vervolg
De gemeente maakt nu de Uitgangspuntennotitie. In de Uitgangspuntennotitie staan alle wensen en ideeën, relevant beleid en wetten waar de gemeente zich aan moet houden, advies van experts, uitkomsten van gesprekken met belangengroepen, organisaties en bonden en uitkomsten van extra onderzoeken. In de Uitgangspuntennotitie staan ook al voorstellen voor extra maatregelen op het gebied van verkeer, recreatie, landschap en ecologie.

Inspraak op de Uitgangspuntennotitie
Als de Uitgangspuntennotitie klaar is, plaatst de gemeente deze op de website. Dat is begin 2024. U krijgt dan een folder. De gemeente hoort dan graag wat u van de Uitgangspuntennotitie vindt. Tijdens de inspraakperiode kunt u een inspraakreactie geven op de Uitgangspuntennotitie.

Voorleggen aan bestuur
De Uitgangspuntennotitie wordt in het voorjaar van 2024 samen met de inspraakreacties voorgelegd aan het dagelijks bestuur van stadsdeel Noord. Het dagelijks bestuur bekijkt dan of de voorstellen voor extra maatregelen passen binnen de wensen, mogelijkheden en budget van het stadsdeel. En of de wensen en ideeën in de Uitgangspuntennotitie een goede plek hebben gekregen in de voorstellen. Het bestuur besluit dan ook of het project inderdaad verder kan gaan en wat de volgende stappen zijn.

Meer informatie en vragen

De uitnodiging voor de informatiebijeenkomsten staat [HIER]

Betrokken blijven bij dit onderwerp?
Wil je betrokken blijven bij dit onderwerp, meld je dan aan voor de nieuw te starten Werkgroep Infra & Openbare ruimte van de Centrale Dorpenraad. Met deze werkgroep willen we de uitkomsten van de bijeenkomsten en het vervolg daarvan volgen en een bijdrage leveren aan het verbeteren van Landelijk Noord.
Aanmelden via info@centraledorpenraad.nl