In verband met een veiligheidsrisico voor voetgangers en fietsers op de route over de Oranjesluizen bij Schellingwoude sluit Rijkswaterstaat de wandel- en fietsroute over het complex tijdelijk af, vanaf donderdag 17 juni 16:30 uur. Fietsers en voetgangers kunnen de Schellingwouderbrug als alternatief gebruiken. Rijkswaterstaat onderzoekt de mogelijkheden om de route over de sluizen weer veilig te kunnen openen. Wel is al duidelijk dat hiervoor technische aanpassingen nodig zijn, die naar verwachting enkele maanden in beslag zullen nemen.

Populaire wandel/fietsroute en drukke scheepvaartroute
Op het Sluizencomplex Schellingwoude kruist een populaire wandel- en fietsroute met een belangrijke en drukke scheepvaartroute. Om passanten veilig over het sluizencomplex te leiden heeft Rijkswaterstaat een aantal maatregelen getroffen. Zo zijn er verkeerslichten en geluidssignalen om wandelaars en fietsers erop te wijzen of de sluizen wel of niet overgestoken kunnen worden.

Veiligheid
Een belangrijke veiligheidsfunctie betreft de noodstop. De noodstop zorgt ervoor dat de beweging van onderdelen van de sluis direct gestopt kunnen worden bij een onveilige situatie. Recent heeft inspectie uitgewezen dat deze noodstop bij een van de sluizen op het complex, de Prins Willem-Alexandersluis (PWA-sluis), niet voldoende betrouwbaar is. Hierdoor kan Rijkswaterstaat de veiligheid voor wandelaars en fietsers, die de PWA-sluis oversteken, niet voldoende garanderen.

Enkele maanden afgesloten
Momenteel wordt onderzocht hoe de noodstop-functie voldoende betrouwbaar kan worden gemaakt en op welke termijn dit uitgevoerd kan worden. We verwachten dat dit enkele maanden in beslag gaat nemen. Helaas is nog geen concrete datum bekend; dit zal mede afhankelijk zijn van de gekozen oplossing.

Nieuwsbericht Rijkswaterstaat

Nieuwsbericht gemeente Amsterdam