Werkzaamheden Holysloot

Diverse informatie over de huidige werkzaamheden in Holysloot.

Tijdelijke weg Holysloot weer in gebruik – vanaf donderdag 10 juli

Na het monitoren van de beschermde weidevogels is gebleken dat we de tijdelijke weg weer in gebruik mogen nemen. Vanaf maandag 10 juli is deze route weer tijdelijk begaanbaar.

Stremming kruising Dorpsstraat Holysloot en Bloemendalergouw t.h.v. het Schoolhuis –
vanaf donderdag 10 juli

Graag maken we u erop attent dat de kruising vanaf maandag 10 juli voor maximaal 3 dagen wordt afgesloten. Tussen 16:00 en 7:00 kunnen bewoners wel langs het werkvak naar hun woning in fase 1 rijden. Ook zullen 8 parkeerplaatsen naast het Schoolhuis tijdelijk uit gebruik worden genomen. Dit is nodig voor het vervangen van diverse kabels en leidingen. Direct na het gereed komen van deze werkzaamheden, na de bouwvakantie, worden de parkeerplaatsen weer dicht gestraat.Pas daarna wordt ook de Dorpsstraat Holysloot van west naar oost weer dicht gestraat.

Pontje Holysloot – tijdens onderhoud Dorpsstraat Holysloot en onderhoud speeltuin –
1 juli t/m 1 september

Het pontje vaart tussen 1 juli en 1 september dagelijks. Bezoekers worden langs het onderhoud aan de Dorpsstraat Holysloot en de speeltuin geleid. Gezien het belang van de verbinding houden we het pontje graag toegankelijk. Een alternatieve tijdelijke aanlegplaats bleek helaas niet haalbaar. Graag maken we u er dan ook op attent dat u alert blijft op uw veiligheid en dat u rekening houd met extra reistijd.

We zorgen dat de rijplaten in het werkvak zo recht en schoon als mogelijk blijven. Omdat zij soms ongelijk of glad kunnen zijn doordat er overheen wordt gereden, vragen we u dan ook met de fiets aan de hand te lopen. Ook zullen bezoekers over het bruggetje langs de speeltuin worden geleid. De hekjes op het bruggetje maken het passeren met een fiets helaas ongemakkelijk en met een bakfiets onmogelijk.
Dank vast voor u medewerking!

Onderhoud speeltuin – vanaf maandag 3 juli

Vanaf 3 juli wordt er onderhoud aan de speeltuin uitgevoerd. De werkzaamheden zullen naar verwachting circa 2 weken duren. Voor vragen verwijzen we u graag door naar de bewonersbrief over het onderhoud van de speeltuin van de gemeente Amsterdam.

Nieuw aanspreekpunt onderhoud wegen via omgevingsmanager Beentjes – vanaf 6 juli

Graag maken we bekend dat u voortaan al uw vragen en opmerkingen over het onderhoud kunt melden bij Reimer Lap, de omgevingsmanager van Beentjes via e-mail rlap@mug.nl of via telefoon 06-31 13 49 60.
Helaas heeft Steven Lenten door drukte afstand van het project moeten nemen. We danken hem vast voor al zijn inzet! Voor een warme overdracht zal hij voorlopig achter de schermen mee blijven draaien.