Op maandag 13 mei start de firma Van Gelder met werkzaamheden aan de Liergouw om aanpassingen aan de inrichting uit te voeren. De uitvoering hiervan neemt circa 3 weken in beslag.

In december heeft Van Gelder de werkzaamheden aan de Liergouw afgerond. In de eerste vier maanden van het gebruik is echter gebleken dat de nieuwe inrichting van de weg op een aantal plekken niet aansluit op wat het verkeer aan ruimte nodig heeft. Zo zijn de bermen op een flink aantal plaatsen stuk gereden en zijn de passeerplaatsen niet overal lang genoeg.

Eind februari, tijdens de evaluatie van de werkzaamheden, heeft de Dorpsraad Ransdorp dit met de gemeente Amsterdam besproken. De gemeente heeft de firma Van Gelder gevraagd om deze problemen op te knappen.

Wat wordt er gedaan?
Tussen het viaduct van de A10 en de Dorpsweg Ransdorp brengen zij op 20 locaties extra verharding aan in bermen ter plaatse van de inritten naar de weilanden zodat het verkeer hier meer ruimte krijgt om uit te wijken zonder door de bermen te hoeven rijden. Al naar gelang de beschikbare ruimte bestaat deze verharding uit betonplaten, grasbetontegels of een verharding van gebroken puin.
Tussen huisnummer 88 en de Dorpsweg Ransdorp brengen zij op twee locaties een extra passeerstrook aan naast de rijbaan.

Bereikbaarheid
Tijdens het werk wordt de Liergouw niet afgesloten voor het doorgaande verkeer. Het verkeer wordt onder begeleiding van twee verkeersregelaars om-en-om langs het werkvak geleid. Een korte wachttijd van enkele minuten kan hierbij voorkomen. Wij hopen op uw begrip hierin.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met William Verbij , Omgevingsmanager Van Gelder BV
Telefoonnummer 06-53160384 of mailadres wverbij@vangelder.com