De Werkgroep Historie Landelijk Noord wil de geschiedenis van Landelijk Noord onderzoeken en beschrijven. De werkgroep is in mei 2013 officieel geworden, voor die tijd waren zij al sinds 2011 als projectgroep actief.
De voorzitter van de werkgroep is Yvonne Breedijk.

Projecten van de werkgroep:

De Werkgroep HLN wordt ondersteund door Marianne Vrolijk, medewerker van de Centrale Dorpenraad, email m.vrolijk@centraledorpenraad.nl