2012 bezoek schoolDe Tweede Wereldoorlog heeft ook zijn sporen nagelaten in Landelijk Noord. In Zunderdorp en Holysloot hangen plaquettes ter nagedachtenis aan omgekomen verzetsstrijder en ook in het landschap zijn hier en daar nog restanten terug te vinden uit deze periode. Daarnaast zijn er natuurlijk nog heel veel verhalen over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord te vertellen.

Omdat wij deze verhalen niet verloren willen laten gaan voor het nageslacht is er voor groep 8 van OBS ‘De Weidevogel’ een lespakket ontwikkeld.
Het lespakket bestaat uit:

  • het boek ‘Als wij vergeten is alles vergeefs geweest‘ over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord
  • een rondleiding door de dorpen waarbij een gids de oorlogsverhalen van dat dorp vertelt
  • een bezoek van een oud-verzetsstrijder aan de klas.

Het lespakket is in 2012 opgeleverd en wordt sinds die tijd jaarlijks uitgevoerd met behulp van vrijwilligers.

Het lespakket is tot stand gekomen met steun van:

logo SDAN fel

 

 

Na het ontwikkelen van het lespakket is er ook een boek gemaakt over de Tweede Wereldoorlog in Landelijk Noord.