1916 Watersnood OverstromingsgebiedenBegin januari 1916 woedde er dagenlang een noordwester storm waardoor het water in de Zuiderzee hoog opstuwde. De storm werd steeds heviger en uiteindelijk bezweek de Waterlandse Zeedijk in de nacht van 13 op 14 januari 1916. Heel Waterland, maar ook andere gebieden rond de Zuiderzee, kwam onder water te staan, de Watersnood was een feit. Omdat het in januari 2016 100 jaar geleden is dat de dijken braken wil de Historische werkgroep van de CDR, het Historisch Centrum Amsterdam-Noord en St. De Ransdorper Toren samen een boek en tentoonstelling samenstellen over de Watersnoodramp van 1916.

Voor ons boek zijn wij op zoek naar verhalen over de Watersnood uit de dorpen Buiksloot, Durgerdam, Holysloot, Nieuwendam, Ransdorp, Schellingwoude en Zunderdorp en het gebied daaromheen.
Is er binnen uw familie een verhaal of zijn er in uw huis misschien nog sporen van de ramp terug te vinden dan willen wij dit graag van u horen ! Ook andere informatie is welkom !
Behalve dat we onderzoek gaan doen in de nodige archieven willen we ook graag grote én kleine verhalen over de Waternood van 1916 vertellen.

Wilt u ons helpen ?
Neem contact op met het kantoor van de CDR:
Marianne Vrolijk-Breedijk
m.vrolijk@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437

Het boek is een onderdeel van de manifestatie Waterlandse Vloed.