Durgerdam 1916In de nacht van 13 op 14 januari 1916 is tijdens een zware storm de Zuiderzeedijk op diverse plaatsen bezweken waardoor er grote gebieden rond de toenmalige Zuiderzee lange tijd onder water kwamen te staan. Ook Waterland werd zwaar getroffen door deze ramp.
Gelukkig bleef het aantal dodelijke slachtoffers beperkt maar de economische schade was enorm! Als gevolg van de ramp kwamen de plannen om de Zuiderzee af te sluiten in een stroomversnelling en ook had de Watersnood gevolgen voor de noodlijdende gemeentes Nieuwendam en Ransdorp.

In 2016 was het 100 jaar geleden dat de dijken braken. De Centrale Dorpenraad heeft met verschillende partijen samengewerkt om deze belangrijke gebeurtenis te herdenken.
De Werkgroep HLN heeft met het Historisch Centrum Amsterdam-Noord een boek geschreven over de Watersnood; Nood aan den Dijk.
Ter ondersteuning van het boek is er in de De Ransdorper toren een tentoonstelling over de Watersnood.

De projectgroep is begin 2014 gestart met de eerste voorbereidingen, zo zijn er worden diverse archieven geraadpleegd en gezocht naar persoonlijke verhalen uit het gebied.
Begin 2016 is het boek uitgegeven.

Voor dit project is er subsidie ontvangen van:
logo SDAN fel