Werkzaamheden Liergouw

Nog in 2019 wordt er onderhoud gepleegd aan de Liergouw!

Het onderhoud aan de Liergouw op korte termijn (2019) omvat een nieuwe deklaag, lokale aanpassingen en verstevigingen van de bermen en passeerplekken. Planning is gericht op uitvoering voordat de dijkversterking van de Uitdammerdijk begint. Het gaat om het traject vanaf de A10 tot Ransdorp. Met dit grote onderhoud is de Liergouw de komende 5 jaar veilig en functioneel.

De komende maanden wordt de bovenbouw van beide bruggen in de Liergouw verwijderd. Dit is een noodgedwongen ingreep die vooruitloopt op de volledig vervanging van beide bruggen op lange termijn.
Omwille van de veiligheid worden tijdelijke leuning teruggeplaatst.
Over de termijn van naar schatting 5 jaar wordt de Liergouw volledig vervangen om deze toekomstbestendig te maken. Dit wordt opgenomen in het totale onderhoudsplan van Landelijk Noord dat eind dit jaar wordt opgesteld op basis van het onderzoek naar de staat van het wegennet.

Bewoners en ondernemers in de omgeving van de Liergouw hebben begin april 2019 een brief ontvangen over de onderhoudswerkzaamheden.
Er is een mailadres beschikbaar voor allerhande vragen, opmerkingen, wensen en informatie: VerkeerLandelijkNoord@amsterdam.nl

Heeft u ideeën of vragen over de werkzaamheden aan de Liergouw dan kunt u dit doorgeven aan bovenstaand mailadres of bij de Centrale Dorpenraad, info@centraledorpenraad.nl of 020-4904 437.