Regietafel Landelijk Noord

Zelfbeheer en Zeggenschap in Landelijk Noord
De Regietafel is gehouden op maandag 15 april vanaf 20.00 uur in het Wijkgebouw Holysloot, Dorpsstraat 11.
Binnenkort komt er een verslag.

Aanleiding:
Het stadsbestuur van Amsterdam heeft de inwoners van alle wijken, buurten en dorpen uitgenodigd om zelf met voorstellen te komen over projecten en activiteiten in het publieke domein waar de bewoners zelf meer zeggenschap en eigenaarschap over willen hebben. Zij kunnen daarbij gebruik maken van buurtrechten en met voorstellen komen voor buurtbudgetten.

Yvonne Breedijk heeft als voorzitter van de Centrale Dorpenraad op de avond (26 maart j.l.) waarop die oproep is gedaan door wethouder Rutger Groot Wassink naar voren gebracht dat er bij de Centrale Dorpenraad al concrete ideeën leven over projecten waarover de bewoners van Landelijk Noord meer zeggenschap en eigenaarschap willen hebben.

Die voorstellen willen wij graag met de inwoners van Landelijk Noord bespreken op een bijeenkomst die we de Regietafel Landelijk Noord noemen: een bijeenkomst voor alle inwoners van landelijk Noord die mee willen werken aan de volgende initiatieven of er nog een initiatief aan toe willen voegen:

  1. Een voorkeursrecht om mee te beslissen over maatschappelijk vastgoed in Landelijk Noord (zoals de brandweerkazerne in Ransdorp)
  2. Een omgevingsvisie en een omgevingsplan voor Landelijk Noord
  3. Een gemeenschapsplan voor de energietransitie in Landelijk Noord
  4. Zeggenschap over een zelfstandig buurtbudget voor sociale en culturele voorzieningen
  5. Zeggenschap over het maaien en het beheer van de bermen en sloten in Landelijk Noord
  6. De toekomst van het openbaar vervoer in Landelijk Noord
  7. Een samenhangend plan voor de kleinschalige recreatie (dit punt wordt besproken tijdens het interactief proces ‘Toerisme & Recreatie Landelijk Noord’, de eerstvolgende bijeenkomst van dit maatschappelijke initiatief is op dinsdag 23 april op De Stadshoeve. Heeft u interesse in dit onderwerp neem dan contact op met Sylvia Fennis, info@percesyl.nl)

De Regietafel is op maandag 15 april vanaf 20.00 uur gehouden.
Heeft u interesse in een van de onderwerpen dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van de Centrale Dorpenraad via een mailtje naar info@centraledorpenraad.nl of telefonisch 020-4904437.