De AED Werkgroep van Zunderdorp wil een 2de AED apparaat met buitenkast aanschaffen en ophangen bij de Uilengouw.

De Werkgroep heeft daarom eind november in het dorp gecollecteerd en daar is al een mooi bedrag uitgekomen.
Uiteraard is het nog steeds mogelijk om te doneren zodat de nieuwe AED met al de toebehoren aangeschaft kan worden maar ook voor het bekostigen van overige zaken zoals de reanimatiecursussen voor de vrijwilligers, verzekering van de AED, onderhoud en vervanging van pads en accu, etc.

NIEUWSBRIEF 5 – Infobrief aanschaf AED. november 2021 def

Zo kunt u bijdragen aan de nieuwe AED:

  • Maak uw bijdrage over naar rekening NL09 INGB 0004 6254 00 t.n.v. de Centrale Dorpenraad, en belangrijk! vermeld in de omschrijving: AED Werkgroep Zunderdorp
  • Maak gebruik van dit BETAALVERZOEK
  • Maak gebruik van de QR code in dit bericht

Let op: In het betaalverzoek en de QR code is standaard € 10,- ingevuld, dit bedrag is aan te passen dus u kunt zelf een ander/hoger bedrag kiezen!