Op 22 november 2021 kwam de Dorpsraad Ransdorp bij elkaar, een verslag.

De gemeente Amsterdam doet een onderzoek naar verkeersveiligheid. In die enquête is gelegenheid om opmerkingen te plaatsen over verkeersproblemen in jouw buurt: bijvoorbeeld over hard rijden, parkeeroverlast, maar ook zwaar verkeer. We roepen Ransdorpers op om de enquête in vullen. De link is te vinden op www.centraledorpenraad.nl en in de buurtapp van Ransdorp.

We zijn blij dat het parkeerterrein bij de school eindelijk netjes is aangelegd. Er is wel teleurstelling over de flinke vermindering van het aantal parkeervakken. Het leidt tot parkeerproblemen voor dorpelingen die dagelijks afhankelijk zijn van hun auto. We gaan bij stadsdeel en aannemer een evaluatie aanvragen om te kijken of er nog iets te doen valt aan het aantal plekken. Ook willen we dorpelingen vragen om zich bewust te zijn van buren die geen parkeerplek op eigen terrein hebben en zijn aangewezen op parkeren op straat: bijvoorbeeld door zelf op eigen terrein te parkeren waar dat kan en waar mogelijk auto’s die niet vaak gebruikt worden elders te stallen. Het parkeerprobleem gaan we niet oplossen, maar we kunnen elkaar wel helpen hiermee.

Nieuwbouw school: projectleider en stadsdeel hebben toegezegd een brief te sturen aan het dorp over de vertraging van de plannen voor de nieuwbouw en de aangekondigde bewonersavond. Navraag door de dorpsraad levert de belofte op dat de brief voor het eind van het jaar bij Ransdorpers op de mat zal liggen.

De afsluiting van het fietspad verbinding Liergouw/Zwarte Gouw is dicht, dit zorgt voor fietsverkeer over Liergouw terwijl de verkeersbeperking van 30 km/u er inmiddels af is. We gaan aandacht vragen bij Stadsdeel hiervoor en vragen gebruikers van de Liergouw om op hun snelheid te letten.

Veiligheid Onderdoorgang A10: Een dorpeling heeft met haar dochter een vervelende ervaring gehad omdat iemand hen vanaf de volkstuinen op de fiets achtervolgde en toeschreeuwde. Ze heeft contact gehad met de wijkagent hierover. Laatst was er ook een incident met een meisje die is beroofd onder de onderdoorgang bij de rotonde. De wijkagent heeft toegezegd zich te gaan zetten om dit probleem op te lossen, maar vraagt bewoners ook om 112 te bellen bij incidenten en melding te maken. De dorpsraad gaat nog een keer bij stadsdeel aandacht vragen voor geparkeerde auto’s bij Schellingwouderbrug, dit zou ook bepaalde figuren kunnen aantrekken.

Staxi: we horen dat het geld van de gemeente voor de financiering van de buurttaxi op dreigt te gaan omdat het heel succesvol is. Het tijdslot is inmiddels al beperkt van 7 uur ’s ochtends tot 7 uur ’s avonds. Paulien neemt het mee naar de Centrale Dorpenraad. Ook vanwege het veiligheidsissue rondom ’s avonds fietsen.

De Dorpsraad Ransdorp vergadert weer in het nieuwe jaar, data volgen.
Vanwege Corona deze keer geen nieuwjaarsborrel.
Heeft u vragen of tips voor de dorpsraad Ransdorp?
Mail naar dorpsraadransdorp@gmail.com