Vanaf 6 mei 2020 is het fiets- en wandelpad op de kruin van de Uitdammerdijk afgesloten voor gebruikers.

De Alliantie Markermeerdijken start dan met het opspuiten van de buitendijkse werkbaan langs de Uitdammerdijk tot boven de waterlijn. Om de veiligheid van het publiek te garanderen wordt het voet- en fietspad op de dijk afgesloten totdat de werkzaamheden gereed zijn. Naar verwachting is dat eind 2022. Tijdens de afsluiting geldt er een omleidingsroute voor fietsers en wandelaars.