De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Landelijk Amsterdam-Noord is ingetekend als extra zoekgebied (Nee, tenzij) voor zowel windmolens als zonne-energie.
Het document en informatie hierover staat hier.

Nieuwsbericht Het Parool: 12-02-2020 Windmolens niet alleen meer in de Havens, misschien zelfs in het groen

Op 5 maart j.l. heeft de voorzitter van de Centrale Dorpenraad ingesproken bij de raadscommissie Mobiliteit, Luchtkwaliteit, Duurzaamheid om de zorgen over Landelijk Noord te uiten.
Dat is terug te zien op 1:26:30 van deze video.

In het kort
Er wordt nu geen inspanningsverplichting of resultaatsverplichting voor de andere gebieden genoemd. Wanneer gaat ‘Nee, tenzij’ in? Het is niet duidelijk wat de maximale belasting voor Landelijk Noord zou zijn. De voorzitter heeft hier gemeld dat veel boeren met grote daken nu nog tegen drempels aan lopen. De Centrale Dorpenraad werkt mee om deze weg te nemen en heeft van de wethouder de toezegging gekregen mee te mogen denken over wind en zon in Waterland.

Hoe verder?
In juni 2020 ligt de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid ter inzage voor zienswijze en bedenkingen. Hierin is die van de gemeente Amsterdam gekoppeld aan die van andere gemeenten in de regio. Het zit allemaal nog in een vroeg stadium, en het ‘dichtrekenen’ van vraag en aanbod aan duurzame energie gaat daarna verder vorm krijgen. Zo wil de gemeente vooral inzetten op zon op particuliere daken, maar mag in dit stadium nog geen locaties van minder dan 60 panelen meerekenen. Dit betekent veel voor wat Amsterdam in de stad zelf kan opwekken en wat daarbuiten moet. Dit wordt nog verder uitgewerkt. 

Wel begint nu automatisch de discussie over de waarde van het open landschap. Diverse raadsleden benoemden dit al, maar onlangs hebben ook natuurorganisaties samen hun zorgen hierover geuit.

Nieuwsbericht AD: 23-04-2020 44 nieuwe windmolens en miljoenen zonnepanelen rond Amsterdam

De Centrale Dorpenraad zoekt mensen die het proces van de Regionale Energietransitie wil volgen en mee wil denken over de te nemen stappen; aanmelden kan via info@centraledorpenraad.nl