De gemeente Amsterdam heeft een document opgesteld met daarin de ambitie en zoekgebieden van Amsterdam op het gebied van grootschalige opwekking van wind- en zonne-energie voor 2030. Landelijk Amsterdam-Noord is ingetekend als extra zoekgebied (Nee, tenzij) voor zowel windmolens als zonne-energie.
Het document en informatie hierover staat hier.

In het kort

Er wordt nu geen inspanningsverplichting of resultaatsverplichting voor de andere gebieden genoemd. Wanneer gaat ‘Nee, tenzij’ in? Het is niet duidelijk wat de maximale belasting voor Landelijk Noord zou zijn. De voorzitter heeft hier gemeld dat veel boeren met grote daken nu nog tegen drempels aan lopen. De Centrale Dorpenraad werkt mee om deze weg te nemen en heeft van de wethouder de toezegging gekregen mee te mogen denken over wind en zon in Waterland.

Hoe verder?

In juni 2020 ligt de concept Regionale Energie Strategie Noord-Holland-Zuid ter inzage voor zienswijze en bedenkingen. Hierin is die van de gemeente Amsterdam gekoppeld aan die van andere gemeenten in de regio. Het zit allemaal nog in een vroeg stadium, en het ‘dichtrekenen’ van vraag en aanbod aan duurzame energie gaat daarna verder vorm krijgen. Zo wil de gemeente vooral inzetten op zon op particuliere daken, maar mag in dit stadium nog geen locaties van minder dan 60 panelen meerekenen. Dit betekent veel voor wat Amsterdam in de stad zelf kan opwekken en wat daarbuiten moet. Dit wordt nog verder uitgewerkt.

Wel begint nu automatisch de discussie over de waarde van het open landschap. Diverse raadsleden benoemden dit al, maar onlangs hebben ook natuurorganisaties samen hun zorgen hierover geuit.

De Centrale Dorpenraad zoekt mensen die het proces van de Regionale Energietransitie wil volgen en mee wil denken over de te nemen stappen; aanmelden kan via info@centraledorpenraad.nl

extra’s pagina’s maken naar: Windenergie Zonne-energie

Nieuwsberichten over de Regionale Energiestrategie

Deze pagina moet nog verder bijgewerkt worden!