Bijeenkomst i.v.m. dioxine en werkzaamheden Volgermeerpolder

Op donderdag 30 november is er een bijeenkomst om de uitkomst van het onderzoek naar dioxine in de Volgermeer te bespreken.

In het natuurgebied van de Volgermeerpolder zijn bij het jaarlijkse grondwateronderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam zeer kleine hoeveelheden dioxines aangetroffen.
N.a.v. deze vondst is er in juli een bewonersbijeenkomst gehouden.
Zie het bericht: Dioxine Volgermeer en het Verslag van de bijeenkomst.
Tijdens de bijeenkomst van 30 november geeft de gemeente uitleg over de gevonden verontreinigingen op de Volgermeer, de manier waarop deze verontreinigingen in de gaten wordt gehouden en de effecten van verzakkingen en bodemdaling. Er wordt ook ingegaan op de resultaten uit het onderzoek naar dioxine.
Brief: Volgermeer bewonersbrief dioxines bijeenkomst en onderzoek

Bijeenkomst:
Locatie: Broekerhuis, Leeteinde 16, 1151 AK Broek in Waterland
Datum: donderdag 30 november 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

Onderhoud condensputten

Van 20 november tot 2 december vinden er werkzaamheden plaats rondom enkele gascondensputten in de Volgermeerpolder. Enkele van de condensputten zijn beschadigd, hierdoor komen er methaangassen vrij. Doordat de methaangassen vervliegen in de lucht, is er geen risico voor de volksgezondheid.
Er worden graafwerkzaamheden verricht om te onderzoeken waar het methaan vandaan komt en waar mogelijk herstelwerkzaamheden nodig zijn.
Tijdens het werk is een deel van het gebied niet toegankelijk (zie kaartje in brief).
Link: Onderhoud condensputten

www.volgermeer.nl