Dioxine Volgermeerpolder

Op woensdag 19 juli is er een informatieavond i.v.m. onderzoek naar dioxines in de Volgermeerpolder.

Locatie: Broekerhuis, Leeteinde 16, 1151 AK Broek in Waterland
Datum: woensdag 19 juli 2023
Tijd: Start om 20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur)

In het natuurgebied van de Volgermeerpolder zijn bij het jaarlijkse grondwateronderzoek in opdracht van de gemeente Amsterdam zeer kleine hoeveelheden dioxines aangetroffen. Volgens de GGD is het niet waarschijnlijk dat de vondst van dioxinen in grondwater schadelijk voor de gezondheid van omwonenden kan zijn. Volgens de Omgevingsdienst Noordzeekanaal is dit geen aanleiding om maatregelen te nemen. Desondanks laat de gemeente Amsterdam – zelfs bij deze zeer kleine hoeveelheden – onderzoeken waar de stoffen vandaan komen.

Bewonersbrief – onderzoek naar dioxines Volgermeerpolder
Uitnodiging informatieavond nav onderzoek naar dioxines Volgermeerpolder

Meer informatie over dioxine is te vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/dioxine
Voor vragen over de volksgezondheid kunt u terecht bij de GGD: 020-555 5911
Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij de gemeente Amsterdam: Ariënne Henstra, arienne.henstra@amsterdam.nl, 06-1853 1203