De gemeente Amsterdam start in december 2017 met een experiment waarbij het Aanvullend Openbaar Vervoer (AOV) en Openbaar Vervoer (OV) in Landelijk Noord geïntegreerd worden. De Centrale Dorpenraad en het Gebiedsteam Noord-Oost zijn hierbij betrokken.

Experiment
Gedurende de looptijd van het experiment gaan er een aantal zaken veranderen voor gebruikers van het OV in Landelijk Noord. Zo komen bus 30 en 31 helemaal te vervallen. In plaats daarvan kunnen OV reizigers  met een App, telefonisch of via een speciale website een rit bestellen om naar het knooppunt Buikslotermeerplein te gaan. De huidige bushaltes van bus 30 en 31 blijven ook als op- en uitstapplaats gehandhaafd. Tijdens het experiment is het mogelijk om 7 dagen per week met het OV te reizen in Landelijk Noord. Om gebruik te kunnen maken van het geïntegreerde (A)OV moet men zich, eenmalig, aanmelden.
AOV reizigers kunnen nog steeds van deur tot deur reizen zoals zij gewend zijn, zij krijgen tijdens hun rit mogelijk gezelschap van OV reizigers.
Het experiment start in december en loopt minimaal een half jaar waarna het nog verlengt kan worden tot maximaal een jaar.

Denktank
Omdat er voor de gebruikers veel gaat veranderen wil de Centrale Dorpenraad graag een ‘denktank’ samenstellen zodat we, voor en tijdens het experiment, waardevolle input kunnen geven en invloed hebben op eventuele wijzigingen. Daarom zoeken we mensen die:

  • nu al gebruik maken van het AOV, of
  • nu regelmatig gebruik maken van bus 30 of 31, of
  • vanuit stedelijk Noord naar Landelijk Noord reizen per OV (b.v. naar tuinparken, voetbalclubs), of
  • gasten ontvangen die per OV reizen (b.v. eigenaren B&B’s), of
  • nu binnen Landelijk Noord reizen, zoals van/naar school of naschoolse opvang.

De Denktank zal vóór de start van het experiment enkele keren bij elkaar komen. Tijdens het experiment willen we samen evalueren hoe het gaat en verbeterpunten aandragen aan de projectgroep.
Wil je je opgeven voor de Denktank (A)OV, geeft dit dan door via 020-4904437 of info@centraledorpenraad.nl, de contactpersoon is Marianne Vrolijk.