Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) gaat de Markermeerdijken tussen Amsterdam en Hoorn versterken. Een deel van deze dijk ligt in Landelijk Amsterdam-Noord, van Uitdam t/m Durgerdam.

Dijkvak 15 (Uitdam-IJdoornpolder)
In oktober 2019 start de Alliantie Markermeerdijken met de eerste fase van de versterking van de Uitdammerdijk tussen Uitdam en Durgerdam.
2019 10 Brief start werkzaamheden
Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan Dijkvak 15 bekijk dan de website www.markermeerdijken.nl. Daar vindt u onder andere tekeningen en een informatieve video over de versterking.

Dijkvak 16 (Durgerdam)
Voor dit Dijkvak is een jaar uitstel gegeven en is het Integraal Ruimtelijk Programma (IRP) Durgerdam opgesteld, deze is onlangs zelfs bekroond met de WOW prijs 2019. Het participatietraject met de bewoners is nu afgerond. Informatie over dit deel van de dijk vindt u op hier.

De Centrale Dorpenraad heeft regelmatig overleg met de Alliantie Markermeerdijken over de werkzaamheden en de voortgang daarvan. Heeft u vragen dan kunt u telefonisch contact opnemen met de Centrale Dorpenraad via 020-4904437 of per mail naar info@centraledorpenraad.nl.