Enquête voor inwoners van Landelijk Noord

Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van Landelijk Noord?

Beste bewoners van Landelijk Noord,

De Centrale Dorpenraad wil graag van u horen wat ú belangrijk vindt voor de toekomst van Landelijk Noord. Er liggen diverse vraagstukken op tafel, zoals de energietransitie, toename van toeristen en de bereikbaarheid van Landelijk Noord.
De Centrale Dorpenraad is voor veel partijen het aanspreekpunt voor het gebied Landelijk Noord. Wij zitten regelmatig om tafel met verschillende overheden en instanties zoals de Stadsdeelcommissie Noord, Hoogheemraadschap en GlasDraad om onderwerpen die voor Landelijk Noord belangrijk zijn op de agenda te zetten én gezamenlijk op te pakken. Denk bijvoorbeeld ook aan de dijkversterking, openbaar vervoer, ruimtelijke ordening en biodiversiteit.

Graag willen wij de bewoners van Landelijk Noord meer betrekken en vragen om actief te participeren in specifieke onderwerpen die u belangrijk vindt. Alleen samen kunnen we er namelijk voor zorgen dat Landelijk Noord zijn authenticiteit behoudt en een gebied blijft waar we met trots, plezier én tevredenheid wonen.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u 5 minuten vrij kunt maken om de enquête in te vullen. Met de resultaten van deze vragen willen wij energieke bewoners van Landelijk Noord optimaal faciliteren om ‘uw’ onderwerp onder de aandacht te brengen.

Geef uw mening …

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking!
Dagelijks bestuur Centrale Dorpenraad