In opdracht van de gemeente Amsterdam gaat aannemer
Burgy Bouwbedrijf herstelwerkzaamheden verrichten
aan de kerktoren van Zunderdorp.
De werkzaamheden duren ongeveer een half jaar.

Wat gaat er gebeuren?
Het metsel- en voegwerk wordt hersteld, er
vinden schilderswerkzaamheden plaats en er worden
reparaties gedaan aan natuurstenen elementen zoals de trap.
De kerktoren is eigendom van de gemeente Amsterdam
en heeft dringend groot onderhoud nodig.
De werkzaamheden opgesomd:

 • metselwerk exterieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten; plaatselijk herstel scheuren
 • metselwerk interieur: voegwerk vernieuwen en plaatselijk stenen vervangen en inboeten
 • incidenteel herstel leiwerk
 • herstel loodaansluitingen
 • hervoegen van alle natuurstenen onderdelen
 • plaatselijk vervangen van doken natuurstenen elementen
 • plaatselijk reparatie van natuurstenen onderdelen
 • reparatie natuurstenen traptreden (beschadigingen en scheuren)
 • aanbrengen van duivenwering in de vorm van gespannen gaas en duivenpennen (beperkt)
 • nieuwe galmborden
 • schilderwerk alle onderdelen hout, staal
 • verguldwerk windhaan en uurwerk
 • preventieve behandeling houtaantasters daar waar nodig
 • vervangen loden goot incl. afschotconstructie en aansluiting op de hemelwaterafvoer
 • aanpassen bliksembeveiliging aan huidige eisen

Planning
De onderhoudswerkzaamheden zouden oorspronkelijk in september 2020 starten. Voorafgaand aan de daadwerkelijke werkzaamheden is de kwaliteit van het metsel- en voegwerk beoordeeld.
Hieruit bleek dat vooral op grotere hoogte van de toren de samenstelling van de nieuwe metselvoeg meer water moet bevatten, dan van te voren was ingeschat. Daarom is ervoor gekozen om de werkzaamheden in een vorstvrije periode uit te voeren, zodat de kans op bevriezing van en schade aan het voegwerk niet aanwezig is.
De onderhoudswerkzaamheden starten nu in februari 2021. Vanaf de week van 25 januari wordt de steiger geplaatst en de bouwplaats ingericht.

2020 08 Bewonersbrief

2020 10 Bewonersbrief uitstel

2021 01 Bewonersbrief uitstel

Kijk HIER voor meer werkzaamheden.