Informatiebijeenkomst windmolens

De Centrale Dorpenraad heeft op 30 augustus en 5 september 2022 twee informatiebijeenkomsten georganiseerd over de windmolens.

Vanwege de complexiteit van het onderwerp zijn er twee avonden gehouden waar het volgende is besproken:

  1. Uitleg over de procedures en de tijdlijnen die de gemeente gaat volgen om haar keuzes met betrekking tot windmolens te maken.
    Presentatie 30 augustus
  2. Uitleg over en vraag om input aan bewoners over de inhoudelijke aspecten: zonder inhoudelijke discussie tussen voor- of tegenstanders.
    Presentatie 5 september

Landelijk Noord is met twee personen vertegenwoordigd in de Stedelijke Adviesgroep RES Amsterdam (SARA), zij willen de input van de bewoners van Landelijk Noord graag laten opnemen in het concept NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) t.b.v. planMER. In het document Onderwerp Criteria en Normen Overzicht tbv concept NRD – v5 staan al de punten die tot nu toe door SARA zijn verzameld.

Het is nog mogelijk om vóór 1 oktober uw input te geven, mail dit -liefst mét argumentatie/documentatie- naar: info@centraledorpenraad.nl