Introductie rolcontainer GFE&T

De gemeente is voornemens om in Landelijk Noord groente, fruit, etensresten en tuinafval apart in te gaan zamelen.

In week 30 ontvangen de bewoners van het gebied hier een Bewonersbrief over en krijgen de mogelijkheid om te reageren op dit besluit, dit kan t/m 31 augustus.

U kunt uw reactie geven op amsterdam.nl/containers
of u kunt uw mening geven via het telefoonnummer 14 020
Het besluit is genomen n.a.v. de enquête over gescheiden afvalinzameling dat in het najaar van 2021 gehouden is.
De resultaten van deze enquête en staan in het Rapport Afvalscheiding in Landelijk Noord

De mini(rol)container (140 liter) wordt om de week op vrijdag geleegd, in de even weken in Schellingwoude en Zunderdorp en in de oneven weken en Durgerdam, Ransdorp en Holysloot.
Het is de bedoeling om de containers vanaf week 40 te introduceren, meer informatie hierover volgt nog.