Dijkversterking

De komende jaren zal het Hoogheemraadschap Noorderkwartier de Markermeerdijken gaan versterken. Wat betreft landelijk Amsterdam-Noord gaat het om de dijk van Uitdam tot aan de kapel in Durgerdam.
Op de website www.hhnk.nl en www.markermeerdijken.nl van het Hoogheemraadschap staat meer informatie over de dijkversterking van onze dijken.

Ook Waternet, de Provincie Noord-Holland, de gemeente Amsterdam en interbestuurlijke samenwerkingsverbanden als Recreatieschap ’t Twiske/Waterland en Nationaal Landschap Laag Holland zijn betrokken bij de plannen om deze zo goed en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Daarnaast wordt er gekeken of er ook groen-, verkeers- en recreatie verbeteringen doorgevoerd kunnen worden.

De Centrale Dorpenraad is ook betrokken bij de dijkversterking. In de Adviesgroep Markermeerdijken wordt de Centrale Dorpenraad vertegenwoordigd door Willem Vrijlandt. Verder wordt er met de Stadsdeel Noord contact onderhouden over de gebiedsinrichting. Als er duidelijk is wanneer welke werkzaamheden waar worden uitgevoerd willen we met de bewoners kijken hoe overlast beperkt kan worden.
Belangrijke punten van aandacht zijn:

De Dorpsraad Durgerdam heeft een eigen werkgroep die zich bezig houdt met de dijkversterking.

Meer informatie