Mogelijk sluipverkeer door werkzaamheden A7

Medio april 2024 starten de werkzaamheden aan de A7. Bij bewoners zijn er zorgen over de te verwachten sluipverkeer over de Broekergouw-Termietergouw.

Direct omwonenden van de brug in de A7 bij Purmerend zullen hinder ervaren van geluid en trillingen tijdens de boringen. Naast de werkzaamheden aan de brug zelf moet er rekening gehouden worden met extra drukte op de wegen op en rond de brug.
We adviseren daarom om tussen april en september zoveel als mogelijk thuis te werken, met het ov of de fiets te gaan of samen met iemand te reizen met de auto. Voor bedrijven rondom de brug geldt dat ze zich moeten voorbereiden, door ritten bijvoorbeeld zoveel mogelijk buiten de spits te plannen en klanten en leveranciers op tijd te informeren over de werkzaamheden en hinder.
Website RWS: www.rijkswaterstaat.nl/wegen/projectenoverzicht/a7-versterking-brug-purmerend/hinder-en-maatregelen

Monitoren en interventies ten aanzien van de mogelijke toename van verkeer

Om de situatie te monitoren worden naast de aanwezige telpunten van RWS en provincie ook additionele telpunten geplaatst in de regio. Deze meten een periode voor start en tijdens de werkzaamheden het sluipverkeer in de regio. Vanwege de forse inkoop zijn meerdere punten in basis niet meegenomen, maar wordt dit ondervangen door smileysdisplays met telfunctie. Dit levert ons zowel snelheid als intensiteitsgegevens op. Dit geldt ook voor de Broekergouw en Termietergouw. Echter staan deze er enkel tijdens de werkzaamheden en niet daarvoor, waardoor we geen specifieke 0-meting van deze locaties hebben. Daarnaast rijden er in de regio ook verschillende motorobservanten rond om de situatie te monitoren. Indien noodzakelijk kan opgeschaald worden richting handhaving in vorm van BOA’s en/of politie. Aandachtspunt is wel de beschikbare capaciteit op dat moment. Daarnaast is er tijdens en na de werkzaamheden een Operationeel Team actief met o.a. wegbeheerders, verkeerscentrales, aannemer en politie om de werkzaamheden en (verkeer)situatie in de regio te monitoren en evalueren.

Dat we hinder verwacht van de werkzaamheden aan de A7 is zeer aannemelijk. Daarnaast zijn ook werkzaamheden gepland aan de A10 Ring van Amsterdam. Een samenloop lijkt enerzijds wellicht onwenselijk, maar kan ons anderzijds mogelijk ook helpen doordat verkeer als het ware gebufferd wordt op andere rijkswegen. Dit komt ten goede aan leefbaarheid en veiligheid op wegen in landelijk Amsterdam. Er is ook een regelscenario in wording om diverse middelen van RWS, provincie en additioneel in te zetten om te informeren en adviseren over hinder en in te zetten routes. Van belang is in ieder geval om leefbaarheid en (verkeers)veiligheid zoveel mogelijk te borgen en prioriteit te geven, gevolgd door bereikbaarheid.

Tijdens de uitvoering bestaat de mogelijkheid om contact met RWS op te nemen via een contactformulier en het algemene nummer. De website is daarin leidend.