Besluit blauwe zone Schellingwouderdijk e.o.

Het dagelijks bestuur van Amsterdam-Noord heeft dinsdag 27 februari ingestemd met het uitvoeren van een aantal tijdelijke maatregelen om de parkeerdruk te verminderen en de
verkeersveiligheid en flora en fauna in het gebied Schellingwoude e.o. te verbeteren.

Bij deze de bewonersbrief en de bijbehorende stukken:

Bewonersbrief Schellingwouderdijk e.o.
Kaart Ontwerp Parkeerschijfzone en verkeersmaatregelen Schellingwouderdijk
Nota van beantwoording Schellingwoude e.o