Nieuwe planning dijkversterking Dijkvak 15

Op 7 december j.l. gaf de Alliantie Markermeerdijken er een presentatie over de realisatiefase.

Tijdens deze presentatie werd ook de nieuwe planning van Dijkvak 15 (Uitdammerdijk) besproken. De presentatie is terug te zien op: www.markermeerdijken.nl/15-uitdammerdijk
Onderaan pagina staan diverse presentaties, waaronder die van 7 december.

Ook in de Nieuwsbrief van de Alliantie wordt er uitleg gegeven over de nieuwe planning.

Algemene informatie over de dijkversterking is te vinden op www.markermeerdijken.nl
hier kun je je ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.