U maakt weleens gebruik van Mokumflex? Vul dan vóór 27 juni de enquête in!

Deze flexibele vervoersservice voor Landelijk Noord wordt uitgevoerd door het bedrijf Staxi. De gemeente Amsterdam wil graag weten hoe u gebruik maakt van Mokumflex, wat uw ervaringen zijn en welke wensen u heeft. Gebruikers van Mokumflex hebben daarom per mail een uitnodiging gekregen voor een kort onderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door OV idee en kost ongeveer 10 minuten tijd. Uw antwoorden helpen de gemeente bij de verdere ontwikkeling van Mokumflex.
Namens de gemeente Amsterdam hartelijk dank voor uw medewerking!

Mokumflex rijdt alweer bijna een jaar onder Staxi, van gebruikers horen wij hier positieve reacties over. Eind 2021 loopt het contract met Staxi af, dus moet er bepaalt worden of Mokumflex verder gaat, wie daarvoor verantwoordelijk is (de gemeente of Vervoersregio Amsterdam) en hoe het (financieel) geregeld moet worden.
De gemeente Amsterdam is daarom een evaluatie en advies rapport aan het opstellen voor de wethouder (óók voorzitter van de Vervoersregio).
Als gebruiker van Mokumflex is uw input belangrijk!
Centrale Dorpenraad

NB: de vragenlijst is bedoeld voor gebruikers van Mokumflex!
Zij hebben via de mail een uitnodiging gekregen om een vragenlijst in te vullen. Graag bij voorkeur de uitnodigingslink in deze mail gebruiken om mee te doen met het onderzoek.
Heeft u de uitnodiging niet gekregen maar maakt u wél gebruik van Mokumflex dan kunt u via deze link alsnog meedoen aan het onderzoek.