Gemeente Amsterdam nodigt u uit voor de startbijeenkomst van de proef met lisdoddeteelt in de Burkmeer. Wethouder Marieke van Doorninck en stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud geven het startschot op vrijdag 27 augustus om 12.15 uur bij de waterinlaat van de Burkmeer, ter hoogte van het waterschapsgemaaltje aan de Broekergouw. Vervolgens geven de uitvoerders De Struunhoeve en Wetland Products een korte toelichting op de werkzaamheden die u de komende periode in het gebied kunt verwachten.

De bijeenkomst vindt buiten plaats. Vanwege de beperkte parkeermogelijkheden, adviseren we u om met de fiets te komen. Bij het gemaaltje is voldoende ruimte om met een groepje mensen anderhalve meter afstand van elkaar te houden. Houdt u hier zelf ook rekening mee?

Waarom ook al weer lisdoddeteelt?

Gemeente Amsterdam heeft de ambitie om in Waterland bodemdaling tegen te gaan en de biodiversiteit te vergroten. Door bodemdaling droogt het veen uit. Hierdoor wordt er meer CO₂ uitgestoten. Met deze proef gaan we onderzoeken of we landbouw kunnen ontwikkelen die de bodem beschermt en zorgt voor minder CO2-uitstoot.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de proef? Bekijk dan onze webpagina op amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/pilot-lisdoddeteelt-burkmeer.
Heeft u vragen? Stuur dan een mail aan projectleider Ed Buijs, e.buijs@amsterdam.nl

Bewonersbrief start lisdoddeteelt Burkmeer

Het Parool: Pionieren met lisdodde