De Werkgroep Ruimtelijke Ordening & Landschap is samengesteld uit bewoners van de vijf dorpen in Landelijk Noord en adviseert de CDR op het gebied van de ruimtelijke ordening, het landschap en milieu. Op dit terrein organiseert zij ook voorlichting- en discussiebijeenkomsten.

De Werkgroep ROL wordt ondersteund door de beleidsmedewerker van de Centrale Dorpenraad.

De CDR is voor de werkgroep ROL op zoek naar nieuwe leden. Heeft u interesse en kennis van ruimtelijke ordening en heeft u iets met de ruimtelijke ontwikkeling van Landelijk Noord? Meld u dan aan voor deze werkgroep. De ROL komt ongeveer 1 keer in de 6 weken bij elkaar. Zij adviseert het dagelijks bestuur van de CDR over ruimtelijke ontwikkelingen in ons gebied. Dit kan gaan over bouwprojecten, landschapsinrichting, bestemmingsplannen en infrastructuur.
Voor meer informatie of aanmeldingen: beleidcdr@centraledorpenraad.nl