De Centrale Dorpenraad en de Werkgroep Agrariërs hebben begin 2013 het initiatief genomen om een rapport op te stellen over de problematiek rond de wegen en het verkeer in Landelijk Noord.
De wegen gewogen

In het rapport staan voorstellen over hoe de wegen en het verkeer in Landelijk Noord verbeterd kunnen worden.
Het rapport is aangeboden aan het Stadsdeel Amsterdam-Noord die het gebruikt om de verkeersproblematiek in Landelijk Noord in kaart te brengen en daar oplossingen voor te zoeken.