zund 2007.06In 2013 is er in Zunderdorp een dorpsontwikkelingsplan gestart. In oktober is er een bewonersavond georganiseerd om te bespreken welke onderwerpen er belangrijks zijn voor het dorp waarna er in november 2013 een grote bewonersenquête gehouden waar maar liefst 87% van de bewoners aan heeft deelgenomen !
In maart 2014 zijn de resultaten van deze enquête door de dorpsraad aan het dorp gepresenteerd in het Jeugdgebouw waarna ze met de aanwezigen dorpsgenoten besproken zijn. Aan de hand van deze resultaten wordt er een Dorpsvisie opgesteld.

Het project is tot stand gekomen met steun van: