De Werkgroep Agrariërs heeft een notitie opgesteld: De stem van de Boer.

De zorg over de toekomst van onze planeet houdt ons in toenemende mate bezig. Lokaal, nationaal en mondiaal wordt er nagedacht over en gewerkt aan korte en lange termijn oplossingen. Ook het zoeken naar schuldigen is onderdeel van het proces en niet zelden werd in de afgelopen tijd met een beschuldigende vinger gewezen naar de agrarische bedrijfsvoering. Voor onze omgeving betekende dat voornamelijk CO2 uitstoot, bodemdaling en verschraling van de biodiversiteit. Daarover is in onze kring nagedacht, vergaderd, overleg gevoerd met studenten van de Wageningen Universiteit en kennis verzameld over proefprojecten die een bijdrage zouden kunnen leveren aan verbetering van een en ander. Tevens is besloten om de visie over de huidige stand van zaken en het gewenste toekomstperspectief vorm te geven in een notitie met als titel ‘De stem van de boer’.

Deze notitie is intussen verspreid onder beleidsmakers, raadsleden, Statenleden, wethouders en gedeputeerden van de gemeente Amsterdam en de provincie Noord-Holland en aan het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier.

Op het kantoor van de Centrale Dorpenraad is de notitie ook als boekje te verkrijgen.