Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is bezig met het project dijkversterking Markermeerdijken Hoorn-Amsterdam. In dit traject is ook het deel van de IJsselmeerdijk van Landelijk Noord opgenomen.
Informatie over de dijkversterking vindt u op de website van het HHNK of www.dijkvaneendijk.nl
en specifiek over ‘ons’ deel van de dijk op www.markermeerdijken.nl
hier kunt u zich ook inschrijven voor de Nieuwsbrief.