Start aanleg eerste fase van Buiteneiland

Met ingang van 1 juni 2023 start de aannemer met de eerste fase van de aanleg van Buiteneiland.

Buiteneiland wordt een uniek eiland met een groen en natuurlijk karakter. Er is ruimte voor sport, recreatie en cultuur met betekenis voor de hele stad. Het is het laatste eiland van IJburg. Buiteneiland wordt geleidelijk, duurzaam en circulair ontwikkeld. Bij de aanleg wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van vrijgekomen grond uit (bouw)projecten in Amsterdam.

In deze eerste fase worden een ringdijk en de eerste voorzieningen gemaakt die het mogelijk maken om in de jaren daarna de vrij te komen grond te ontvangen.

FLYER Buiteneiland

Maatregelen

Er zijn een aantal maatregelen genomen die noodzakelijk zijn om de aannemer veilig te kunnen laten werken. In de flyer kunt u zien welke maatregelen dat zijn.

  • Boeien: het werkgebied van de aannemer is door RWS afgezet met gele boeien. Dat betekent dat de vaarzone tussen Strandeiland en de strekdam smaller wordt. Er blijft voldoende ruimte over om langs het werkgebied te varen. Grotere vaartuigen kunnen gebruik maken van de vaargeul.
  • Verboden: in het gebied dat is afgezet met de gele boeien is het verboden toegang. Er wordt onder andere zand opgespoten met een sproeiponton. zo’n ponton ligt met lange stalen kabels vast in de bodem. Die kabels zijn erg gevaarlijk. Als na de zomer het land net onder het water ligt en moeilijk is te zien, ontstaat er in dit werkgebied een gevaarlijke situatie wanneer de boeilijn wordt genegeerd.
  • U ziet op de flyer ook een dam. Die dam tussen Standeiland en Buiteneiland is nodig voor de werkzaamheden om ook zonder schip Buiteneiland te kunnen bereiken. Dit betekent wel dat u niet langer vlak langs de grens van Strandeiland kunt varen en surfen. In de toekomst komt er een brug in plaats van een dam.

Vragen

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van Buiteneiland
mw. Carin Bosboom
tel. 06-83515465
email c.bosboom@amsterdam.nl