Onderhoud aan de Middenlaan Zunderdorp vanaf juni 2023

Vanaf juni beginnen de werkzaamheden aan de Middenlaan Zunderdorp,
dit werk duurt t/m maart 2024.

In opdracht van de gemeente Amsterdam voert aannemer Beentjes onderhoud uit aan de dorpskern van Zunderdorp waarbij elektra, riool, waterleiding en de bestrating wordt aangepakt. Dit doen we om te zorgen dat de straten veilig en goed onderhouden blijven. Vanaf juni 2023 wordt er gestart aan de Middenlaan, dit heeft gevolgen voor het doorgaand verkeer.
LET OP: Zie ook update 30-05-2023 en 05-06-2023!!

Autoverkeer gestremd

Tijdens de werkzaamheden is het doorgaand autoverkeer over de Middenlaan in Zunderdorp gestremd. We vervangen hier de kabels en leidingen, de verharding en de beschoeiing. Milieuvervuilend verkeer mag dan tijdelijk wel gebruik maken van de afrit S115 naar de ring A10 i.p.v. de afrit S116.
Voor vragen over de Mileuzonering kunt u zich melden via milieuzone@amsterdam.nl

Fietsers omgeleid

Tijdens de werkzaamheden worden de fietsers met borden omgeleid via Achtergouwtje – Achterlaan – Torenven.

Bewonersbrief: Brief Uitloop planning werkzaamheden Zunderdorp

Update 30-05-2023

Werkzaamheden Middenlaan/Achtergouwtje – 31 mei t/m 2 juni 2023:

Door de uitloop van het werk in Zunderdorp zijn raakvlakken met andere projecten in Landelijk Noord ontstaan. Om Landelijk Noord voldoende bereikbaar te houden zijn we intensief met elkaar in overleg. We overwegen het Achtergouwtje vóór de Middenlaan aan te gaan pakken. Om dit te besluiten zijn er aanvullende gegevens nodig. Daarom graven we deze week proefsleuven in de Middenlaan en het Achtergouwtje. En voeren we een rioolinspectie uit in het Achtergouwtje. Tijdens deze werkzaamheden is de rijbaan voor de helft gestremd, maar bereikbaar voor bestemming- en doorgaand verkeer. Volgende week verwachten we meer informatie te hebben en informeren we u verder.

Update 05-06-2023

Werkzaamheden Middenlaan/Achtergouwtje – 5 juni t/m 9 juni 2023:

Uit de camera-inspectie en de proefsleuven blijkt dat we het Achtergouwtje vóór de Middenlaan kunnen gaan uitvoeren. Wel worden deze week nog proefsleuven in de Middenlaan uitgevoerd. Tijdens deze werkzaamheden is de rijbaan voor de helft gestremd, maar wel bereikbaar voor bestemming- en doorgaand verkeer. Meer informatie over een aangepaste planning en de raakvlakprojecten verwachten we uiterlijk begin volgende week.
LET OP: Vanwege de plotselinge wijziging staan de camera’s bij S115 t.b.v. de milieuzonering t/m 6 juli nog uit. Daarna moet milieuvervuilend verkeer voor Landelijk Noord weer via afslag S116 het gebied in.

Eerder bericht: Werkzaamheden dorpskern Zunderdorp